Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Alle børn og voksne i Trinbrættet arbejder projektorienteret, med børneperspektivet som omdrejningspunkt. De voksnes lyttekraft sikrer, at de har en viden og forståelse af barnets udvikling og næste udfordring.

Præsentation af børnehuset

Børnehuset Trinbrættet er dannelses- og læringssted for børn i alderen 0-6 år. For de 0-2 årige er det sansemotoriske grundlaget for planlægningen af arbejdet. For de 2-3 årige er sproget og kommunikation et vigtigt grundlag for deres trivsel og læring. For de 3 - 4 årige er det vigtigste at lege og rollelegen har særlig betydning. De 4 til 5 årige børn har lært, at man kan klare meget ved at hjælpe hinanden, de har lært at byde ind i en leg, og at føle sig betydningsfulde for fællesskabet.  De 5-6 årige børn ved meget, både om sig selv og verden omkring dem. De er på mange måder selvstændige og øver sig i at samarbejde, de er nysgerrige og vil meget gerne lære meget mere om sig selv og verden omkring dem. 

Kontakt

Børnehusleder Kirsten Richter
Telefon 39 57 69 10

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021